top of page
BEA_0244.JPG

Phát triển kỹ năng. Mọi lúc. Mọi nơi

Với Nền tảng học tập tương lai, bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để dẫn đầu sự thay đổi trong thế kỷ 21, nâng cao khả năng tuyển dụng để có được công việc mơ ước và sẵn sàng cho tương lai của công việc.

Dành cho những người trẻ kiến tạo thay đổi

Phát triển những kỹ năng cần thiết nhất trong thế kỷ 21 và chuẩn bị cho tương lai công việc, một tương lai mà bạn sẽ giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thế giới.

 

Skill Our Future đã phát triển các khóa học trực tuyến miễn phí trong 3 lĩnh vực:

Icon - Tower.png

Kỹ năng mềm

Icon - Arrows.png

Phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết như lãnh đạo, làm việc nhóm, kể chuyện và nhiều kỹ năng cần thiết khác để khám phá nơi làm việc đang phát triển và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong thế giới ngày mai.

Kỹ năng kỹ thuật số

Icon - Arrows.png

Phát triển các kỹ năng kỹ thuật số của bạn, từ kiến thức máy tính cơ bản đến các kỹ năng công nghệ tiên tiến như AI và phân tích dữ liệu, giúp khẳng định vị trí của bản thân đang dẫn đầu trong thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng.

Khả năng tuyển dụng

Icon - Arrows.png

Nâng cao triển vọng công việc và sự sẵn sàng nghề nghiệp của bạn thông qua đào tạo, nguồn lực và các cơ hội thực tế, giúp bạn nổi bật như một nhà lãnh đạo trẻ khéo léo trong thị trường việc làm cạnh tranh.

Skill Our Future_SM (21).png

Already have an account?

Điều gì làm cho nền tảng của chúng tôi trở nên độc đáo

 

Được thực hiện bởi các chuyên gia

Icon - Arrows.png

Các khóa học trực tuyến của chúng tôi được phát triển bởi liên minh các chuyên gia trong ngành, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Mô hình học tập kết hợp

Icon - Arrows.png

Học trực tuyến theo tốc độ của riêng bạn và tham gia các hội thảo trực tiếp với cộng đồng người học của chúng tôi.

Chứng chỉ

Icon - Arrows.png

Thể hiện các kỹ năng mới của bạn bằng cách chia sẻ chứng chỉ của chúng tôi trên CV, hồ sơ LinkedIn hoặc với nhà tuyển dụng của bạn.

Cộng đồng toàn cầu

Icon - Arrows.png

Kết nối, tạo mạng lưới và gặp gỡ cộng đồng toàn cầu gồm những người tạo ra sự thay đổi trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thực tế

Icon - Arrows.png

Các khóa học trực tuyến của chúng tôi mang tính thực hành và được thiết kế để bạn áp dụng các kỹ năng của mình vào các tình huống thực tế.

Cơ hội

Icon - Arrows.png

Nhận các cơ hội độc quyền liên tục từ Liên minh Đối tác của Skill Our Future

Khóa học nổi bật

bottom of page